bezpłatny kurs magazyniera z wózkiem jezdniowym

1 data dodania 2018-07-10
2 telefon kontaktowy XXX 46 57

OGŁASZAMY NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY:
„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”
„Operator wózka jezdniowego”

PLANOWANY TERMIN 13.07.2018

Kursy są przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia, nieuczących się i niepracujących, nieposiadających wykształcenia wyższego.

Gwarantujemy materiały dydaktyczne, ciepły posiłek
oraz częściową refundację kosztów dojazdu.

Chętnych prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego
MCK OHP w Bolesławcu
Bolesławiec, Al. 1000-lecia 51
mail: rozwojzawodowy.boleslawiec@ohp.pl

tel. 75 642 8918, 75 732 2992,
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45

Kursy przeprowadzane są bezpłatnie w ramach utrzymania rezultatów projektu
„OHP jako realizator usług rynku pracy”.