Nieistniejące przejście z ulicy Mickiewicza na Sierpnia 80

Nieistniejące przejście z ulicy Mickiewicza na Sierpnia 80 z-index: 0 Nieistniejące przejście z ulicy Mickiewicza na Sierpnia 80 fot. Krzysztoforus