Początek roku szkolnego 1976. Z-ca dyr.Leonard Rosranowski.

Początek roku szkolnego 1976. Z-ca dyr.Leonard Rosranowski. Początek roku szkolnego 1976. Z-ca dyr.Leonard Rosranowski. fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle