Zderzenie aut na II Armii WP, jedna osoba ranna

Dyskusja dla wiadomości: Zderzenie aut na II Armii WP, jedna osoba ranna.