Budżet Bolesławca na 2013 rok

Dyskusja dla wiadomości: Budżet Bolesławca na 2013 rok.


 • Anonim (AtPxj1), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ja chciałem tylko pozdrowić moją babcie. Babciu kocham Cię Wnuczek :).

 • Anonim (qfHGx), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Czyli 8. 190. 516 to są oszczędności?

 • Jakby to rozdać mieszkańcom to wyszłoby na osobę po 200zł na "gwiazdkę" ;).

 • Anonim (AE4mKc), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Nie wiem co się dzieje. Nagle jednego dnia tyle prezentacji budżetów. Czyżby się zmówili?

 • Anonim (ej74kZ), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ile będziemy płacić za śmieci i na jakich zasadach. Budżet jest więc jakoś to policzyli. Pewnie od ilości desek w podłodze.

 • Anonim (AE7wM4), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Definicja "dochodu" wg Wikipedii: "W przypadku jednostek administracji publicznej dochód jest w praktyce równy sumie wpływów (przychodów) z różnych tytułów, np. w budżecie gminy znajdujemy takie pozycje jak czynsze dzierżawne, opłaty za świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, prowizje, wpływy z mandatów wystawionych przez straż miejską, z podatków, z opłat skarbowych, z opłat koncesyjnych, z subwencji i dotacji, z rekompensat, z opłat za niektóre usługi. ".

  W artykule "Budżet Bolesławca na 2013 rok" zadziwia więc informacja iż (tu cytat); W roku 2013 planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 150. 000 zł – ".

  Tak niski przychód?

 • Anonim (hjMtV), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  A ile na nagrody?

 • Anonim (AE7Fje), 6 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  A ile za wodę i ścieki? Ile na wynagrodzenia? Jakie zyski? Jakie podwyżki dla mieszkanców? WODA DLA ELIT - DEZODORANT DLA MAS.