Nabór do straży miejskiej

Dyskusja dla wiadomości: Nabór do straży miejskiej.


 • Anonim (vrIi3), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Jaka jest górna granica IQ dopuszczona do pracy w tej "służbie"? Czy jak się nie dostałem do policji i mam inne porażki życiowe to czy mam szanse na pracę w tym zawodzie?

 • Anonim (qvV9F), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Trzeba mieć swój rower?

 • Anonim (vrIi3), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Tak ale na akcje należy zdejmować siodełko.

 • Anonim (AjWdjC), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Cz osoby bez żółtych papierów mogą się starać o tą fuchę?

 • Anonim (AE7g4V), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Jak odpadłeś od starania się w psowni, to chyba również nie masz szans do SM, ale moze u nas w Bolcu sa mniejsze wymagania, zadzwon do komendanta.

 • Anonim (e92Agd), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ile zarabia straż miejska?

 • Anonim (AN0xSc), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Straż miejska nie zarabia, utrzymuje ich UM i częściowo haracz z mandatów które wlepiają namiętnie za wszystko, są "instytucją" deficytową w każdym możliwym aspekcie tego słowa: deficyt kasy, deficyt zaufania społecznego, deficyt sympatii, deficyt... , deficyt... itd. Jeśli chodzi Ci natomiast o to ile zarabia strażnik, odpowiedź brzmi "za dużo" (oczywiście w stosunku do tego co robi, a robi choćby to:

 • Anonim (AjWdjC), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  To jest lepsze jak profesorka za złe parkowanie potraktowali, u nas w B-c.

  ;feature=player_embedded.

 • Anonim (v3jPe), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Komendant Straży Miejskiej - pani Kamila Chalewicz-Pudłowska, określiła warunki przyjęcia do Straży min. uregulowany stosunek do służby wojskowej. Co to znaczy?
  Pani Pudłowska ostatnie 4 lata przeleżała pod lodem? Czy też ten warunek, to wyraz inteligencji strażników, ba, samego Komendanta?

  Jeżeli tak, to każdy idiota powinien mieć szansę przyjęcia, skoro z taką wiedzą można być w Bolesławcu komendantem.

 • Anonim (AE7gPP), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Się ku. Y grube trochę zmęczyli palan. Y! Żenada straż śmieszna.

 • Anonim (dRjUMK), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Za takie coś powinni zostać wychłostani w biały dzień na środku rynku! Najlepiej sie przyczepić do starszego albo małolata...

 • Anonim (AtPxMT), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Do toja - polecam lekturę zanim coś napiszesz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230779 (tylko kliknij w tekst ujednolicony), dla usprawnienia - art. 24 tej ustawy.

 • Anonim (e3J27b), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Toja. To słowo kojarzy mi się z pewną budką.

 • Anonim (AE7g4V), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO.

  Ogłaszający: Kamila Chalewicz-Pudłowska, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bolesławcu.

  Data ogłoszenia: 22 lipca 2013 roku.

  Treść ogłoszenia:

  Wymagania obligatoryjne określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. Zm. ), tj:

  -obywatelstwo polskie,
  -ukończone 21 lat,
  -korzystanie z pełni praw publicznych,
  -posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  -nienaganna opinia,
  -sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  -niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  -uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  Wymagania dodatkowe:

  -preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze;
  -znajomość zagadnień prawa karnego (materialnego i procesowego) oraz prawa administracyjnego;
  -obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (Word, Excel);
  -umiejętność organizowania pracy własnej;
  -komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie;
  -umiejętność pracy w zespole.

  Zakres wykonywanych zadań:

  -ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  -czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  -współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  -zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  -ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  -współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  -doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  -informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  -konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

  Wymagane dokumenty:

  -list motywacyjny.
  -życiorys – CV.
  -kserokopie świadectw pracy.
  -kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
  -oświadczenie o niekaralności.
  -kserokopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej.

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z późn. Zm. ).

  Dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 14 do dnia 7 sierpnia 2013 roku.

  Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

  Wszelkie negatywne uwagi co do naboru uwazam za wpisy od "wesołków", z IQ nizszym od kury.

 • Anonim (AH08wr), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  HAHA, cała straż miejska musiałaby zsumować swoje IQ, aby chociaż w połowie była taka wysoka jak moja. Buahahah.

  Co wy robicie? Przykładową babcie na świetle umiecie mandatem posmarować, właściciela, psa-który biega sobie bez kagańca na obrzeżach miasta, ukarać.

  A np odzyskać skradzionego roweru, chociaż wiecie gdzie sprawcy mogą być, nie podejdziecie bo się boicie.

  Dostaną tacy pracę chronioną prawnie przez państwo i takiemu nic nie wolną powiedzieć.
  Pamiętajcie, że służycie narodowi, a i kiedyś wasze przywileje mogą się skończyć. A ja będę pamiętał kto co wyprawiał.

 • 1
 • 2