Prezydent wręczył stypendia najlepszym

Dyskusja dla wiadomości: Prezydent wręczył stypendia najlepszym.


 • Anonim (1niMi), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ale niedokładne informacje - Marika Zdunek z SP3 też otrzymała stypendium.

 • Anonim, 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Zupełny brak profesjonalizmu!
  Nierzetelna i niepełna informacja o osobach nagrodzonych!

 • Anonim (ArCgro), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ponadto stypendia otrzymali NIE tylko szóstoklasiści i uczniowie klas kończących gimnazjum...

 • Anonim (AN0smp), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Jutro, t. J. W czwartek, wójt gminy będzie rozdawał stypendia. Napisze ktoś o tym?

 • Anonim, 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Do redakcji: strona UM podaje już wszystkich nagrodzonych. Może by tak uaktualnić waszego "newsa"?

 • Anonim (euPSFO), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Poniżej poprawiona informacja z oficjalnej strony UM Bolesławiec:

  Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągniecia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Stypendia przyznawane są uczniom klas szóstych szkół podstawowych i uczniom trzecich klas gimnazjów. Aby uzyskać stypendium za wyniki w nauce uczeń musi wykazać się wzorową oceną z zachowania, średnią ocen co najmniej 5, 6 (uczeń szkoły podstawowej), 5, 4 (uczeń gimnazjum). Ponadto uczeń klasy szóstej musi uzyskać co najmniej 35 punktów na sprawdzianie przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a uczeń klasy trzeciej gimnazjum co najmniej 86%. W tym roku stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Marika Zdunek (SP nr 3), Alicja Basińska (SP nr 1 – MZS nr 2), Wiktoria Przybylska (SP nr 3), Aleksandra Słabicka (SP nr 3), Wiktoria Kozinoga (SP nr 4), Marcelina Kuźnik (SP nr 4), Pola Juchaniuk (SP nr 4), Magdalena Cichorzewska (SP nr 4), Urszula Borucińska (SP nr 4), Kornelia Fabiańska (GS nr 1-MZS nr 2), Michał Pieszko (GS nr 1-MZS nr 2), Agata Nastalska (GS nr 1 – MZS nr 2), Mateusz Stachów (GS nr 4 – MZS nr 1), Julia Jancelewicz (I PG), Wojciech Kutryba (II PG), Gabriela Zarzycka (IIPG).

  Stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu przyznawane są laureatom konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych. Dodatkowym kryterium różnicującym uczniów są wyniki w nauce. Stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu otrzymali: Agata Knapik (SP nr 5- MZS nr 1), Dominik Pieniądz (SP nr 3), Dawid Strojek (SP nr 1-MZS nr 2), Julia Kwiatkowska (SP nr 3), Martin Nakonieczny (SP nr 1-MZS nr 2), Kamil Kawka (SP nr 1 MZS nr 2), Katarzyna Marusiak (SP nr 1 – MZS nr 2), Karolina Wolska (GS nr 2), Mateusz Kwieciński (GS nr 2), Jakub Rajfur (GS nr 1-MZS nr 2), Karolina Domańska (GS nr 3 – MZS nr 3), Monika Marusiak (I PG).

  Wysokość przyznanego stypendium jest zróżnicowana, wynosi od 1000 zł do 1600 zł. W budżecie miasta Bolesławiec przeznaczono na stypendia 30. 000 zł. Wnioski o stypendium składa dyrektor szkoły. W bieżącym roku wpłynęły do Urzędu Miasta 42 wnioski. Każdemu wnioskowi przyporządkowuje się określoną liczbę punktów. Po analizie wniosków stypendia przyznano 28 osobom. Propozycja przyznania stypendiów została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpiło w bolesławieckiej Sali Rajców. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół i rodzice stypendystów.

 • Do redakcji: strona UM podaje już wszystkich nagrodzonych. Może by tak uaktualnić waszego "newsa"?
  Zaktualizowaliśmy.