Becikowe z KRUS jeśli nie mamy ślubu-czy się należy

 • Anonim (dRj0Fm), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Witam spodziewam się dziecka mój chłopak jest ubezpieczony w KRUSie czy żeby dostać od nich becikowe musimy mieć ślub? Pozdrawiam.

 • Anonim (AFQZ4P), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Dla 1000zł brać ślub? A co potem? Pieniądze szybko się rozejda...
  2012-05-27, 11:35Sorry za powyższy komentarz, poniosło mnie :)
  Najlepiej zapytać w oddziale KRUS-u, ale...

  Zasiłek macierzyński.

  Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikowi (jego małżonkowi, domownikowi) ubezpieczonemu w KRUS w trybie obowiązkowym, z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest przyznawany i wypłacany przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS, na podstawie złożonego wniosku wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka albo z zaświadczeniem sądu stwierdzającym wystąpienie do sądu o przysposobienie dziecka.

  W przypadku rolników ubezpieczonych w Kasie w trybie dobrowolnym, tj. na wniosek, zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej 1 rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie. O zasiłek macierzyński może zatem ubiegać się, składając wniosek na druku KRUS-SR 24, także ubezpieczony rolnik - ojciec dziecka, o ile to on złoży wniosek i skrócony akt urodzenia dziecka, z którego będzie wynikało, iż jest ojcem dziecka.

  Wyjaśnia się, że pobranie zasiłku macierzyńskiego przez małżonkę rolnika z systemu powszechnego (np. Z tytułu zatrudnienia) nie stanowi przeszkody w uzyskaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego małżonka z ubezpieczenia społecznego rolników.

  Nadmieniamy, że zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo i wynosi czterokrotność emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Wprowadzona od 1 stycznia 2009 r. zmiana brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika z art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, i została opublikowana w Dz. U. Z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Aktualnie od 1 marca 2011 r. wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 2. 912, 72 zł (tj. 4 x 728, 18 zł emerytury podstawowej).

  Poza zasiłkiem macierzyńskim z tytułu urodzenia dziecka, który jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczonym w KRUS osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje z tytułu urodzenia dziecka becikowe, czyli jednorazowy dodatek. Rolnicy powinni składać wnioski o ten dodatek w miejscowym urzędzie gminy, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2260) urzędy te przejęły od 1 września 2005 r. z KRUS przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych. Podkreśla się, że wymieniony dodatek przysługuje jedynie rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na dzieci.

  Niezależnie natomiast od osiąganych dochodów w rodzinie, matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowa zapomoga zwana drugim becikowym. Wniosek o zapomogę należy składać w urzędzie gminy, w nieprzekraczalnym terminie 3. Miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

 • Anonim (AE7LIJ), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Rodzice płacą obowiązkowo krus a ja jako córka i jako domownik płaciłabym też obowiązkowo czy dobrowolnie?

 • Anonim (dRj0Fm), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Dobrowolnie, ale wracając do tematu proszę o odpowiedzi na moje pytanie ;).

 • Moim zdaniem powinno wyglądać to tak;
  Każdy obywatel - matka lub ojciec lub opiekun prawny jednorazowo na podstawie aktu urodzenia powinien dożywotnio mieć prawo do odpisania sobie umownej kwoty ustalonej przez ustawodawcę,
  Wyeliminowano by w ten sposób uznaniowość oraz wszystkie szczeble administracji wydające decyzje i wypłacające.
  Ponad to ktoś kto nie pracuje nie będzie sięgał po pieniądze wypracowane przez pracujących.

 • Anonim (AE7LIJ), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ale dlaczego dobrowolnie skoro rodzice płacą obowiązkowo?

 • Anonim (AtPGc5), 5 lat temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  Należy się jest to bodajże 6-krotność emerytur ja w 2010 r za dziecko dostałam prawie 2900, 00 z krusu oczywiście trzeba tylko przedstawić akt urodzenia dziecka no i oczywiście dziecko musi nosić nazwisko ojca bo to on jest ubezpieczony.
  2012-05-27, 18:31A i ślubu wcale nie musicie brać jak wyżej ojciec musi poprostu uznać dziecko.