Powitali Gracjana Kozaka, brązowego medalistę z Buenos Aires

Dyskusja dla wiadomości: Powitali Gracjana Kozaka, brązowego medalistę z Buenos Aires.