Pomagali przy Opłatku. Wolontariusze z powiatowych szkół uhonorowani

Dyskusja dla wiadomości: Pomagali przy Opłatku. Wolontariusze z powiatowych szkół uhonorowani.