Stanisław Wiącek II wiceprzewodniczącym Rady. I to jednomyślnie

Dyskusja dla wiadomości: Stanisław Wiącek II wiceprzewodniczącym Rady. I to jednomyślnie.