Nasi żołnierze w Tatrach: „Góry sprzyjają pokorze”

Dyskusja dla wiadomości: Nasi żołnierze w Tatrach: „Góry sprzyjają pokorze”.