Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu

Dyskusja dla wiadomości: Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu.