• Wczoraj po godzinie 22 udaliśmy się z synem , już pełnoletnim na izbę przyjęć do szpitala z powodu złego jego samopoczucia i krwawienia z nosa i z lewego ucha . Pani dyżurująca po wysłuchaniu syna poszła na konsultację do lekarza dyżurnego . Po powrocie poinformowała nas , że lekarz nas nie przyjmie , bo nie jest laryngologiem i , że odsyła nas do Lubania , bądź Zgorzelca . Nie zalecił nawet zmierzenia ciśnienia , nie obejrzał pacjenta , od tak potraktował go jak powietrze . Nie przyjęto go . Od taki standard bolesławieckiego szpitala , że lekarzowi dyżurnemu nie chce się zejść z góry , bądź śpi , a pacjentowi wmawia się , że jest bardzo zajęty . Pojechaliśmy więc do Zgorzelca , gdzie nas przyjęto syna obejrzał laryngolog , oraz lekarz pełniący dyżur . Na pytanie czemu przyjechaliśmy do nich , po usłyszeniu jak nas potraktował szpital w Bolesławcu załamali ręce . Powiedzieli wprost , że szpital nie udzielił uzasadnionej pomocy .
    Zastanawiam się więc nad wysokim miejscem w rankingu szpitali . Czyżby to był ranking zbywający pacjentów ?