Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół zaprasza