Był to człowiek absolutnie wyjątkowy.... zbyt mało młodych ludzi go znało ...