Policjanci, broń maszynowa i blokada drogi. Cel ćwiczeń: zatrzymać zabójcę

Dyskusja dla wiadomości: Policjanci, broń maszynowa i blokada drogi. Cel ćwiczeń: zatrzymać zabójcę.