70 rocznica powrotów do Polski. Powiat organizuje konferencję