23 Śląski Pułk Artylerii: Kolejny sprawdzian kompanii manewrowej