Silny wiatr i roztopy – pogotowie przeciwpowodziowe w Nowogrodźcu

Dyskusja dla wiadomości: Silny wiatr i roztopy – pogotowie przeciwpowodziowe w Nowogrodźcu.