Burmistrz Robert Relich z jednomyślnym absolutorium

Dyskusja dla wiadomości: Burmistrz Robert Relich z jednomyślnym absolutorium.