I miejsce na Dolnym Śląsku dla brydżystów z II LO

Dyskusja dla wiadomości: I miejsce na Dolnym Śląsku dla brydżystów z II LO.