Renault z lubańską rejestracją nie straszy już na Piotra i Pawła

Dyskusja dla wiadomości: Renault z lubańską rejestracją nie straszy już na Piotra i Pawła.