Goście z Ukrainy w Polsce. Powiat rozpocznie współpracę z Kresami?