Nowe zajęcia z Czesławem Matyjewiczem w BOK-MCC

  • Bardzo cenna informacja.

  • o! w końcu!super

  • Zany i ...ceniony. No obiektywna informacaja a i dokonania niebywałe szczególnie te w Nowogrodźcu i w Domu Pracy Twórczej w Parzycach hahaha. No Pani dyrektor odwdziędza się Pani Urszuli dwijga nazwisk, Brawo!