Kolejne odcinki drogi przy ul. Zabobrze wykonane

Dyskusja dla wiadomości: Kolejne odcinki drogi przy ul. Zabobrze wykonane.