Flash mob w Rynku

Dyskusja dla wiadomości: Flash mob w Rynku.