Bolesławianie na I Kongresie Muzealników Polskich

Dyskusja dla wiadomości: Bolesławianie na I Kongresie Muzealników Polskich.