Barbara Smoleńska szefową Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Dyskusja dla wiadomości: Barbara Smoleńska szefową Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.