DPS-spór zbiorowy

  • Anonim (AtPY5H), 3 lata temu Cytuj Zgłoś nadużycie

    Od 10 marca 2015 r. trwa spór zbiorowy pomiędzy Organizacją Zakładową OPZZ"Konfederacja Pracy", a pracodawcą Domem Pomocy Społecznej. Pracodawca nie wyraża dobrej woli i nie chce dojść do porozumienia ze związkowcami.

  • Anonim (ANynPs), 3 lata temu Cytuj Zgłoś nadużycie

    Do porozumienia potrzebna jest wola dwóch stron a nie tylko pracodawcy !

  • Anonim (AtPY5H), 3 lata temu Cytuj Zgłoś nadużycie

    Strona związkowa wyraża dobrą wolę i chęć porozumienia idąc na ustępstwa, ale pracodawca idzie w zaparte!