Założyciele Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej

  • Nowogrodziec mam już w rynku piękną ceramikę ni to flakon ni garnek. Ale dobrze że do stowarzyszenia wstępuj
    emy pewnie w końcu się dowiemy.