Zadymienie w kamienicy przy ulicy Prusa

Dyskusja dla wiadomości: Zadymienie w kamienicy przy ulicy Prusa.