Grażyna Łobaszewska w Bolesławcu

  • Ona śpiewała GDYBYŚ? Byłam na całym koncercie i nie słyszałam. Ze starego utworu w nowych aranżacja były tylko: CZAS NAS UCZY POGODY I BRZYDCY. Mogę podać po kolei tytuły jakie śpiewała ale GDYBYŚ wśród nich nie było.