"Bma" Ber Andrzej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

1 adres firmy ul. Wesoła 11, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121066171
3 regon 021180477
4 ranking sprawdź (25 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Transport drogowy towarów; Pozostałe zakwaterowanie; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;