Mirella Binkiewicz Majra

1 adres firmy 59-730 Nowogrodziec
2 nip 8992456812
3 regon 021946554
4 ranking sprawdź (1 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla pozostałych zwierząt; Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; Produkcja bielizny; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; Produkcja wyrobów pończoszniczych; Produkcja pozostałej odzieży dzianej; Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja artykułów piśmiennych; Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne; Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych; Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja pozostałych mebli; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja gier i zabawek; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Hotele; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Opieka dzienna nad dziećmi; Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii; Fryzjerzy i kosmetyczki; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;