Krzysztof Bęćkowski Klamex

1 adres firmy ul. 22 Lipca 3, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121705139
3 regon 022514331