Marcin Kubica

1 adres firmy ul. Adama Mickiewicza 18, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121831186
3 regon 022513998