Krzysztof Socha "Oliwier"

1 adres firmy ul. Młyńska 15, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121208323
3 regon 021858548