Walęga Wojciech Drewmax

1 adres firmy 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121724289
3 regon 020599636
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja gotowych parkietów podłogowych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja ceramicznych kafli i płytek; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja pozostałych mebli; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;