Trębacz Zbigniew "Konstruktor" Usługi Techniczne i Tłumaczenia

1 adres firmy ul. Janusza Kusocińskiego 6, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121334281
3 regon 021464306
4 ranking sprawdź (3 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Transport drogowy towarów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;