Malcher Mirosław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo-Usługowe "Malcher"

1 adres firmy ul. Kolejowa 36, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121489552
3 regon 230897236
4 ranking sprawdź (2 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja zamków i zawiasów; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;