Jan Kędzia

1 adres firmy ul. Lubańska 40, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121364307
3 regon 360957377