Marek Podkowicz

1 adres firmy ul. Polna 7, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6131189136
3 regon 231156750