Sojka Lucyna Handel Obwoźny

1 adres firmy ul. Adama Asnyka 16, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121079682
3 regon 020523627