1. Phu "S z E w C z Y K" Zbigniew Szewczyk2. S&L S.C.

1 adres firmy 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121540508
3 regon 231080419