Leszek Kret Usługi Budowlane

1 adres firmy ul. Wąska 9, 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121524805
3 regon 020349460