Szajwaj Karol Pphu " L A S -P O L "

1 adres firmy 59-730 Nowogrodziec
2 nip 6121002840
3 regon 230247998