Biuro Ronin Windykacja Należności i Odszkodowań Zbigniew Zawada

1 adres firmy Mickiewicza 12, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121183267
3 regon 230351224
4 telefon + 48 75 732 19 05
5 e-mail biuro.ronin@vp.pl
6 strona www www.biuroronin.pl

Odszkodowania z polis OC, NNW i innych, z wypadków w kraju i za granicą, od:
polskich i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

najniższa prowizja na rynku;
zapoznanie się z dokumentacją i rozpoznanie sprawy bezpłatnie;
rozliczenie po otrzymaniu świadczeń;
doświadczenie i potwierdzona skuteczność;
obsługa również w domu Klienta;
redagowanie roszczeń, odwołań i pism urzędowych;
doradztwo w zakresie ubezpieczeń;
doradztwo w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych;
roszczenia z polis OC, nawet do 20 lat* wstecz od wypadku