Dolnośląskie Centrum Prawne

ul. Grunwaldzka 6/8, 59-700 Bolesławiec tel: 720 860 500, e-mail: biuro@dcprawne.pl

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Prawne prowadzi szeroko rozumianą pomoc prawną w zkresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jak również zarządzania i egzekucji wierzytelności.

Oferujemy Państwu także wsparcie w relacjach z innymi podmiotami prywatnymi. Służymy pomocą zarówno w procesie negocjowania, jak i przygotowywania umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych.