Betimo Michał Parpura Fotoceramika S.C.

1 adres firmy Kraśnik Górny 46B, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121760836
3 regon 021440292
4 telefon +48604126531
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Produkcja szkła płaskiego; Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego; Produkcja szkła gospodarczego; Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność fotograficzna;